PPE
inspection

Strzałka

Personal protective equipment is designed to protect the worker from falls from height. This equipment must be fit for use to properly protect the health and lives of workers.

Banner
01

Periodic inspections
of equipment for
work at heights

Każde SOI chroniące przed upadkiem musimy sprawdzać przed każdym użyciem oraz
co najmniej raz do roku zgodnie z przepisami.

 • Check

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r.
  w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

 • Check

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9.03.2016 r.
  w sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG.

 • Check

  Standard PN-EN 365.

02

Przygotuj się
do przeglądu

Skontaktuj się z nami jeżeli potrzebujesz wykonać przegląd okresowy. Przygotuj Swoje SOI i przekaż je nam osobiście lub z wysyłką. Pamiętaj że SOI musi być czyste oraz identyfikowalne.

Pracownik
02

Zapoznaj się z dokumentami

  CONTACT WITH US