Szkolenia
GWO

Strzałka

Przejdź do sklepu i zakup szkolenie

Strzałka
Banner
01

O organizacji

Check

Global Wind Organization – jest organizacją non-profit założoną przez wiodących producentów i operatorów turbin wiatrowych. Członkowie organizacji wspólnie dzielą się informacjami o ryzyku zawodowym i wiedzą, aby tworzyć standardy szkoleniowe, które poprawiają bezpieczeństwo i budują kompetencje pracowników wykonujących pracę w środowisku energii wiatrowej. Na podstawie długoletniej współpracy opracowano standard szkoleń, które z powodzeniem przygotowują pracowników do wykonywania bezpiecznej pracy na całym świecie.

02

O szkoleniu

Standard szkoleń GWO jest opracowany w postaci modułów, które dostarczają wiedzę pracownikom z dziedziny bezpieczeństwa w zakresie: pracy na wysokości, udzielania pierwszej pomocy, świadomości pożarowej, ręcznego transportu oraz podstawowych zasad przetrwania na morzu. Standard szkoleń realizowany jest w pakietach – 4 modułów ONSHORE oraz 5 modułów OFFSHORE, jak również możliwe jest uczestniczenie w poszczególnych modułach bez konieczności wykupowania pakietów.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, które chcą zacząć pracę w branży energii wiatrowej, ale również dla osób, które chcą utrzymać ważność certyfikatu do bieżącej realizacji pracy.

Pracownik
03

Rodzaje szkoleń

03

Certyfikat – system WINDA

Check

Uczestnictwo w szkoleniu jest potwierdzane na podstawie czynnego uczestnictwa w szkoleniu oraz pozytywnej oceny instruktora prowadzącego i odnotowywane na platformie WINDA https://winda.globalwindsafety.org w tym samym dniu, w który zakończyło się dane szkolenie. Dane zawarte w systemie WINDA dostępne z każdego miejsca na ziemi po zalogowaniu dla jednostek uprawnionych: osób posiadających konto, jednostek szkoleniowych dokonujących rejestracji danych modułów oraz jednostek certyfikujących.

Check

Zgodnie z wytycznymi standardu szkoleń GWO nie jest wymagane poświadczenie pozytywnego ukończenia szkolenia w postaci certyfikatu elektronicznego lub w formie papierowej. Dlatego też każdy z uczestników, którzy będą realizowali po raz pierwszy szkolenie zobligowani są do założenia swojego indywidualnego konta w systemie WINDA, numer konta WINDA – profilu uczestnika jest przyznawany tylko raz. W przypadku odnawiania uprawnień GWO w formie realizacji modułu szkoleniowego BST-R niezbędnym jest posiadanie ważności posiadanych certyfikatów. W przypadku opóźnienia nawet jednodniowego skutkuje koniecznością powtarzania szkolenia w formie BST.

Praca na wysokości
04

Zapoznaj się z dokumentami

    CONTACT WITH US