Szkolenia BHP

Strzałka

Zapoznaj się z oferowanymi szkoleniami.

Strzałka
Banner
01

O szkoleniach

Check

Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom oferujemy Państwu szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości z zastosowaniem środków ochrony indywidualnych. Szkolenie jest dostosowane do specyfiki działalności Państwa firmy.

Check

Oferowane szkolenia opierają się w głównej mierze na szkoleniu praktycznym z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości np. na dachach, masztach oraz w przestrzeniach zamkniętych. Szkolenia takie pozwalają pracownikowi na bezpieczne poruszanie się w środowisku pracy oraz umiejętność postępowania w sytuacjach awaryjnych.

02

Rodzaje szkoleń BHP

03

O szkoleniu

Check

Praca na wysokości jest pracą szczególnie niebezpieczną, dlatego mamy obowiązek szkolenia pracowników co najmniej raz do roku z zakresu bezpiecznego stosowania środków chroniących przed upadkiem z wysokości.

Check

Zgodnie z kodeksem pracy art. 224 oraz Rozporządzeniem Ministra Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenie takie ma nauczyć pracowników bezpiecznego wykonywania pracy, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pierwszej pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Szkoleniowiec
04

Zapoznaj się z dokumentami

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI