Przeglądy
SOI

Strzałka

Środki ochrony indywidualnej mają za zadanie chronić pracownika przed upadkiem z wysokości. Sprzęt taki musi być sprawny do użycia, aby należycie chronił zdrowie i życie pracowników.

Banner
01

Przeglądy okresowe
sprzętu do prac na
wysokości

Każde SOI chroniące przed upadkiem musimy sprawdzać przed każdym użyciem oraz
co najmniej raz do roku zgodnie z instrukcją obsługi.

 • Check

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r.
  w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

 • Check

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9.03.2016 r.
  w sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG.

 • Check

  Norma PN-EN 365.

02

Przygotuj się
do przeglądu

Skontaktuj się z nami jeżeli potrzebujesz wykonać przegląd okresowy. Przygotuj Swoje SOI i przekaż je nam osobiście lub z wysyłką. Pamiętaj że SOI musi być czyste oraz identyfikowalne.

Pracownik
02

Zapoznaj się z dokumentami

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI